Koncept "adidas better place" označuje produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Používají se recyklovatelné materiály a materiály, které jsou snadno odbouratelné přírodou. A samozřejmostí je i ohled na přírodu v dopravě produktů.

Více informací o technologii