„FIFA Approved“ je označení pro nejvyšší kvalitativní normu. Tento certifikát získají pouze míče, které projdou ještě přísnějšími zkušebními kritérii, než jaké vyžaduje certifikát „FIFA Inspected“. Aby fotbalový míč mohl získat certifikaci „FIFA Approved“ musí projít a splnit následující testování:


  • Test obvodu – obvod míče musí být konstantní. Obvod je měřen na 10-ti různých místech, průměrná hodnota naměřených hodnot musí být v rozmezí 68,5 – 69,5 cm.

  • Kulatost míče – průměr se měří na 16 různých místech, z naměřených údajů se vypočítá střední hodnota. Odchylka největšího a nejmenšího naměřeného průměru od střední hodnoty smí činit pouze 1,5%.

  • Odskok – Při testování odskoku se míč spůstí z dvoumetrové výšky na ocelovou desku a nechá se 10x odrazit od této desky. Poté se měří do jaké výšky míč vyskočí, aby získal certifikaci, musí míč vyskočit v rozmezí 120-165 cm a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším odrazem nesmí přesáhnout 10 cm.

  • Hmotnost – Fotbalový míč se převažuje celkem 3x v uzavřeném a utěsněném pouzdře, aby hmotnost nemohl ovlivnit proud vzduchu. Certifikovaný míč musí vážit v rozmezí 420 – 445 gramů.

  • Nasákavost vodou – Fotbalový míč se ponoří do nádoby, kde jsou 2 cm vody, v této nádobě se nechá 250x otočit. Míč nesmí nasáknout víc než 10 % své původní hmotnosti.

  • Ztráta tlaku – Při testování se fotbalový míč nafoukne vzduchem o tlaku 1 baru. Míč se nechá 72 hodin v klidu a poté je znovu přeměřen tlak v míči. Pro získání certifikace nesmí míč ztratit více než 20% tlaku.

  • Stálost tvaru a velikosti - při tomto testu je míč 2 000krát vystřelen rychlostí 50km za hodinu proti ocelové desce. I po tomto náročném testu musí švy a vzduchové ventily míče zůstat nepoškozené. Přičemž ztráta tlaku, odchylka obvodu míče a kulatost smí být pouze minimální.

 

Sdílejte tento článek: