Fotbalové míče adidas s certifikací „FIFA Inspected“ byly podrobeny náročnému testování. Aby fotbalový míč mohl získat certifikaci „FIFA Inspected“ musí projít a splnit následující testování:  • Test obvodu – obvod míče musí být konstantní. Obvod je měřen na 10-ti různých místech, průměrná hodnota naměřených hodnot musí být v rozmezí 68 – 70 cm.

  • Kulatost míče – průměr se měří na 16 různých místech, z naměřených údajů se vypočítá střední hodnota. Odchylka největšího a nejmenšího naměřeného průměru od střední hodnoty smí činit pouze 2%.

  • Odskok – Při testování odskoku se míč spůstí z dvoumetrové výšky na ocelovou desku a nechá se 10x odrazit od této desky. Poté se měří do jaké výšky míč vyskočí, aby získal certifikaci, musí míč vyskočit v rozmezí 115-165 cm a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším odrazem nesmí přesáhnout 10 cm.

  • Hmotnost – Fotbalový míč se převažuje celkem 3x v uzavřeném a utěsněném pouzdře, aby hmotnost nemohl ovlivnit proud vzduchu. Certifikovaný míč musí vážit v rozmezí 410 – 450 gramů.

  • Nasákavost vodou – Fotbalový míč se ponoří do nádoby, kde jsou 2 cm vody, v této nádobě se nechá 250x otočit. Míč nesmí nasáknout víc než 15 % své původní hmotnosti.

  • Ztráta tlaku – Při testování se fotbalový míč nafoukne vzduchem o tlaku 1 baru. Míč se nechá 72 hodin v klidu a poté je znovu přeměřen tlak v míči. Pro získání certifikace nesmí míč ztratit více než 25% tlaku.

Sdílejte tento článek: